dai hoi lan thu viii chi bo co quan tinh doan thai nguyen nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh Đại hội

Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn có 24 đảng viên. Nhiệm kỳ khóa VII tập thể cấp ủy Chi bộ, đội ngũ đảng viên đã nỗ lực thực hiện vượt mức 5 chỉ tiêu đề ra. Điểm nổi bật là Chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Thủ trưởng cơ quan trong triển khai có hiệu quả chương trình công tác, giữ vững danh hiệu đơn vị xuất sắc toàn diện trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn quốc, được Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen; Chi bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Công tác Đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lối sống văn hóa và ý thức công dân cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đại hội đã bầu cấp ủy khóa VIII gồm 5 đồng chí. Đồng chí Ngô Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; Đại hội cũng bầu 2 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng, đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, đổi mới, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nỗ lực vượt mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Chi bộ giai đoạn 2020 - 2025, tích cực góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

Ngay sau khi hoàn thành Đại hội điểm Chi bộ cơ quan Tỉnh Đoàn, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội điểm, trên cơ sở đó, phân tích những ưu điểm, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm cụ thể để các chi, đảng bộ cơ sở khác thực hiện tốt hơn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội của cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2020 - 2025./.