dang bo tp thai nguyen tap trung to chuc tot dai hoi dang bo cac cap nhiem ky 2020 2025
Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên nâng cao trách nhiệm của tiểu ban được phân công

Cùng với Đảng bộ xã Quyết Thắng và Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ vinh dự được Thành ủy Thái Nguyên lựa chọn để tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để chuẩn bị Đại hội, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ phường xác định là xây dựng văn kiện đảm bảo khoa học và sát thực tiễn. Theo đó, Đảng bộ phường quan điểm một mặt phải nâng cao trách nhiệm của tiểu ban được phân công, một mặt huy động tối đa trí tuệ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là tầng lớp trí thức, đảng viên nhiều năm tuổi đảng trên địa bàn để đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội. Theo Đảng viên Phan Trọng Tuấn, Chi bộ Tổ 1, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên chia sẻ: "Việc Đảng ủy phường mời tham gia ý kiến rộng rãi là việc rất tốt, phát huy được tính dân chủ, tập thể; đối với phường, sẽ tập hợp được nhiều ý kiến của các cơ quan, cá nhân góp ý kiến, làm cho các nội dung phong phú hơn; đối với những người được họp, sẽ thấy có trách nhiệm nghiên cứu, góp ý".

Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Thúy, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên cho biết: "Văn kiện là linh hồn của Đại hội, ngay từ đầu, chúng tôi đã chỉ đạo các chi bộ khi tham gia ý kiến vào văn kiện cũng lựa chọn, giới thiệu các cán bộ chủ chốt, nhiều năm công tác tham gia góp ý văn kiện. Sau đó, chúng tôi mở hội nghị xin ý kiến đối với tổ hưu của CLB Hưu trí tỉnh Thái Nguyên và CLB Hưu trí TP Thái Nguyên tham gia góp ý văn kiện. Đến thời điểm này, văn kiện đã được chỉnh sửa lần 3 và hoàn thiện".

dang bo tp thai nguyen tap trung to chuc tot dai hoi dang bo cac cap nhiem ky 2020 2025
Công tác trang trí, khánh tiết đang được Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tập trung thực hiện

Đối với Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, những ngày này, công tác trang trí, khánh tiết đang được tập trung thực hiện, qua đó, không chỉ góp phần mang lại diện mạo mới cho đơn vị mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ III. Cùng với đó, công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự Đại hội được quan tâm thực hiện đúng quy trình, quy định, gắn với đặc thù của đơn vị. Đồng chí Nguyễn Nam Tiến, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng cho hay: "Là Đảng bộ doanh nghiệp ngoài Nhà nước, chúng tôi cũng có những đặc thù nhất định; về công tác nhân sự, chúng tôi đã bàn bạc trong cấp ủy và kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên để bám sát những quy định về công tác nhân sự theo quy định của Điều lệ Đảng. Những khó khăn, vướng mắc cũng kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để đảm bảo số lượng, cơ cấu để phục vụ tốt nhất cho công tác Đại hội".

dang bo tp thai nguyen tap trung to chuc tot dai hoi dang bo cac cap nhiem ky 2020 2025
Đại hội Chi bộ Tổ dân phố 9, phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

Đến nay, 3 Đảng bộ được chọn để tổ chức Đại hội điểm đều đã chỉ đạo xong Đại hội các chi bộ trực thuộc. Thành ủy Thái Nguyên cũng đã hoàn thành duyệt công tác chuẩn bị của 3 Đảng bộ, đảm bảo Đại hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và theo đúng kế hoạch đề ra. 103 chi, đảng bộ cơ sở còn lại đều đã xây dựng kế hoạch Đại hội và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội, theo kế hoạch hoàn thành Đại hội chi bộ dưới cơ sở trong tháng 3. Từ tháng 4 đến tháng 6 sẽ tiến hành Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở. Đặc biệt, với một số điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội, việc quan tâm hướng dẫn các tổ chức Đảng trực thuộc được Thành ủy Thái Nguyên quan tâm, chú trọng, nhất là đối với công tác xây dựng văn kiện và nhân sự tại các xóm, tổ dân phố thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính. Đồng chí Lê Thị Thu An, Bí thư Đảng ủy phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên thông tin: "Trong 16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ có 11 chi bộ, tổ dân phố được sáp nhập từ 23 tổ dân phố cũ. Trong quá trình thực hiện xây dựng văn kiện phải có sự tổng hợp linh hoạt, sáng tạo để khi đưa vào báo cáo vừa có tính phân tích, tổng hợp nhân sự, nên chúng tôi đã có hướng dẫn để xây dựng tạo ra sự thống nhất cao trong tập thể cấp ủy".

Hiện nay, Đảng bộ TP Thái Nguyên đang tập trung chỉ đạo các tiểu ban giúp việc tiếp tục triển khai tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên từng lĩnh vực vụ thể. Song song với đó, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm cuối nhiệm kỳ cũng như cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp cũng lan rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, để chào đón một sự kiện chính trị trọng đại của địa phương và đất nước./.