xay dung mo hinh phu nu dien hinh ve bao ve moi truong

Mô hình phụ nữ điển hình về bảo vệ môi trường được Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo trực tiếp hỗ trợ xây dựng tại 4 xã vùng bị ảnh hưởng của hoạt động khai thác khoáng sản là: Tân Linh, Phục Linh, Hà Thượng và thị trấn Hùng Sơn. Với 10 chi hội điểm, gần 1000 hội viên; các địa phương, thành viên trong chi hội đã được Dự án hỗ trợ xây dựng “Đường hoa đẹp” thay thế cỏ dại, bảo vệ hành lang an toàn giao thông; tặng quà, trang bị các vật phẩm hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày để giảm trừ, thay thế túi nilon; được sinh hoạt định kỳ hàng tháng và tập huấn tuyên truyền về giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.

Sau một năm thực hiện, các hội viên tại địa phương đã nâng cao được nhận thức và trách nhiệm về giữ gì vệ sinh, bảo vệ môi trường gắn với việc thực hiện Cuộc vận động của Hội Phụ nữ các cấp “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong Chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát huy được tính sáng tạo, chủ động của các cấp hội phụ trong các hoạt động hội ở địa phương./.