Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026
Toàn cảnh đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang tỉnh; nội dung, hình thức ngày càng được đổi mới; chất lượng hoạt động của hội từng bước được nâng lên, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; các phong trào thi đua của hội đã được triển khai thực hiện đồng bộ, qua đó, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội; gắn thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc; tích cực tham gia thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương; xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026./.