phu nu cam khe chung tay xay dung nong thon moi
Phụ nữ Cẩm Khê tham gia làm sạch môi trường thôn xóm

Hội đã đề ra mục tiêu phấn đấu mỗi chi Hội đăng ký giúp đỡ ít nhất 1 hộ phụ nữ nghèo có chuyển biến và thoát nghèo. 100% chi Hội, 87% hội viên thực hành tiết kiệm, tạo nguồn vốn giúp hội viên vay để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững. Đã có 347 hộ phụ nữ nghèo được giúp đỡ, trong đó 118 hộ thoát nghèo, 229 hộ có chuyển biến tích cực. Phối hợp mở ít nhất 2 lớp dạy nghề cho lao động nữ nông thôn.

Tập trung tuyên truyền, vận động phụ nữ tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Thực hiện khâu đột phá về “Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa” của huyện. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động hỗ trợ kiến thức, giúp phụ nữ được tiếp cận kiến thức KHKT, áp dụng vào sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Phối hợp mở 16 lớp tập huấn, chuyển giao TBKT về chăn nuôi, trồng trọt cho 1.020 lượt hội viên phụ nữ. Duy trì tốt các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng 3 mô hình, như: Mô hình nuôi thỏ tại xã Thanh Nga. Mô hình chăn nuôi tổ hợp tại xã Thanh Nga và xã Phượng Vỹ.

Các cấp Hội phụ nữ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động tạo nguồn vốn cho hội viên vay phát triển kinh tế. Đẩy mạnh xây dựng quỹ hội, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm, ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng CSXH vay vốn tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển kinh tế. Hội tham gia quản lý có hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng CSXH, với tổng số vốn là 80 tỷ 810 triệu đồng, cho 3.704 hộ gia đình hội viên vay (tăng 7 tỷ 164 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2015).

Trong phong trào “Chung sức xây dựng NTM”, Hội Phụ nữ Cẩm Khê đã phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện, tập huấn chuyển giao TBKT về sản xuất dưa “bao tử” tại xã Hương Lung, kỹ thuật trồng ớt ở xã Đồng Cam, kỹ thuật làm chè khô ở xã Yên Dưỡng, vận động hội viên trồng rau sạch, bảo vệ môi trường, chăn nuôi theo hướng thân thiện với môi trường.

Với tinh thần “Tự tin, tự trọng, đảm đang, trung hậu” phụ nữ Cẩm Khê tích cực lao động, sáng tạo xây dựng NTM. Các gia đình hội viên đã đóng góp, ủng hộ 165 triệu đồng. Hiến 856 m2 đất làm đường nông thôn. Tham gia 123 ngày công lao động tại các xã Thanh Nga, Cấp Dẫn, Tam Sơn, Văn Bán… Các hội viên còn là những nhân tố tích cực, có hiệu quả nhất trong việc tố giác tội phạm, cảm hóa người lầm lỗi trở về cuộc sống lương thiện, xây dựng gia đình hạnh phúc.