hoi phu nu tinh tiep tuc nang cao chat luong hoat dong hoi
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Vũ Trung

Với tinh thần chủ động, đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và định hướng chỉ đạo của Trung ương hội, 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động hội đã được được tổ chức sôi nổi với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế từng bước tăng giàu, giảm nghèo, gắn với xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu, trong đó nổi bật là các hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp

Hội tiếp tục duy trì được gần 150 tổ hợp tác, hợp tác xã, nhóm sở thích do phụ nữ làm chủ, xây dựng mới 7 mô hình kinh tế, tiếp tục duy trì trên 20 câu lạc bộ nữ doanh nhân với trên 700 thành viên. Nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, Hội sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại, giám sát việc phổ biến, triển khai thực hiện các chính sách pháp luật đối với lao động nữ, triển khai các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động hội thông qua thực hiện phong trào thi đua ở các cấp hội cơ sở.