Xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm nông nghiệp
Hợp tác xã Chè La Bằng (Đại Từ) với dây chuyền sản xuất chè hiện đại, tiên tiến.

Là 1 trong số ít các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của Thái Nguyên có các mặt hàng xuất khẩu ra thị trường quốc tế, hiện nay, Công ty TNHH Công nghệ sinh học Phú Gia đang tích cực tìm kiếm thêm các thị trường tiềm năng. Đơn vị đang mở rộng sản xuất theo mô hình chuỗi giá trị trên cơ sở đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới vào sản xuất.

Chị Lê Thị Thu Hương, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH Công nghệ sinh học Phú Gia cho biết: “So với việc trước đây chưa đầu tư cái hệ thống máy móc để mình kiểm soát chất lượng thì trong những năm gần đây khi mình đầu tư máy móc thì tôi thấy thị trường phản hồi rất tốt về sản phẩm”.

Thực tế cho thấy, với sự hỗ trợ từ những chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện của Nhà nước về lãi suất, vốn vay, hạ tầng, công nghệ trên địa bàn huyện Đại Từ đã phát triển rất nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm đặc trưng và thế mạnh của địa phương đặc biệt là cây chè - cây làm giàu của người dân Đại Từ. Nhiều đơn vị, hợp tác xã trên địa bàn ngày càng lớn mạnh nhờ tăng cường liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, kinh doanh chè góp phần tạo ra những sản phẩm đặc trưng cho vùng chè của địa phương.

Bà Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Chè La Bằng khẳng định: “Mô hình hợp tác xã là rất quan trọng. Ngoài việc liên kết với các hộ dân, chúng ta phải quan tâm áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến sản phẩm, để chúng ta có sản phẩm chất lượng cao và đồng đều".

Xây dựng chuỗi giá trị cho sản phẩm nông nghiệp
Công ty TNHH Công nghệ sinh học Phú Gia đẩy mạnh chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới vào sản xuất.

Bà Phan Thị Chúc, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đại Từ thông tin: “Hiện tại, trên địa bàn huyện Đại Từ chúng tôi đã thực hiện triển khai 1 số mô hình, cũng đã có sự đầu tư, quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước về chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ tập huấn, tuyên truyền và giống”.

Trên cơ sở ngày càng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tăng cường sản xuất theo mô hình chuỗi giá trị, huyện Đại Từ đã đạt nhiều kết quả trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hình thành nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm với 7 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 đến 4 sao.

Ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ cho biết: “Đại Từ xác định đưa công nghệ cao về phát triển nông nghiệp. Hiện tại, Đại Từ đã xác định làm cơ sở hạ tầng, để xây dựng khu sản xuất công nghệ cao, làm điểm ở 1 số địa phương. Đại Từ xác định đến 2025, giá trị 1 ha nông nghiệp đạt trên 150 triệu đồng trở lên”.

Những kết quả bước đầu trong phát triển nông nghiệp theo chuỗi mô hình sản xuất giá trị đã khẳng định hướng đi đúng khi lựa chọn phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Với hướng đi này, sẽ là nền tảng và động lực để huyện Đại Từ tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, hình thành các vùng chuyên canh tập trung, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ngành nông nghiệp, gia tăng giá trị đống góp cho kinh tế địa phương./.