vai tro mat tran to quoc tham gia xay dung nong thon moi

Cụ thể đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, tiêu biểu là phối hợp chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách được 158.095 phần quà (mỗi phần trị giá từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng), tổng giá trị trên 48,3 tỷ đồng; vận động hỗ trợ xây dựng 03 chiếc cầu nông thôn, trị giá trên 1,5 tỷ đồng (riêng huyện Lai Vung đã vận động xây dựng 07 chiếc cầu bê tông, trị giá trên 2, 4 tỷ đồng); bàn giao 40 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, tổng trị giá 1,2 tỷ đồng...

Hướng tới MTTQ các cấp sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như triển khai kế hoạch phát huy các nguồn lực tham gia xây dựng NTM, chương trình đổi mới phương thức hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, góp phần giảm nghèo bền vững năm 2019; tổ chức tập huấn về khảo sát sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM; xây dựng mô hình tuyến đường kiểu mẫu; kiểm tra, giám sát đối với các công trình, phần việc, mô hình...