Hiến kế xây dựng nông thôn mới và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc
Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, đại biểu các tỉnh đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong công tác vận động nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới và triển khai xây dựng mô hình nhằm hưởng ứng thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả MTTQ các cấp trong xây dựng nông thôn mới và công tác tuyên truyền, vận động người dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội…

Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn khẳng định, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Trung ương thành chương trình của từng cấp, từng ngành, huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 103 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3/9 huyện, thành phố, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả này có sự đóng góp của MTTQ các cấp, góp phần quan trọng trong thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí mong muốn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, giúp đỡ MTTQ các tỉnh trong khu vực, trong đó có tỉnh Thái Nguyên, để thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tiếp thu những ý kiến trao đổi, chia sẻ của các địa phương trong xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, trên cơ sở các mô hình, cách làm hay được MTTQ các tỉnh chia sẻ tại buổi tọa đàm, MTTQ các cấp cần nghiên cứu và áp dụng vào thực tiễn hoạt động phù hợp với từng địa phương, góp phần phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giám sát việc thực hiện hiệu quả việc phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở từng địa phương trong thời gian tới./.