Phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động hóa chất
Trên 4000 người nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV.

Đối với hoạt động dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hiện tỉnh có 2 cơ sở y tế công lập và 1 cơ sở y tế tư nhân triển khai PrEP. Tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị Methadone là trên 2.470 bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện nay lây nhiễm HIV đang có xu hướng trẻ hóa với hơn 80% người nhiễm HIV nằm trong độ tuổi từ 25 đến 49, trong đó phần đông là đối tượng nam quan hệ đồng giới. Thời gian tới ngành y tế Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, tránh lây nhiễm HIV, tiếp tục triển khai hoạt động nghiên cứu ước tính quần thể nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại tỉnh Thái Nguyên, đồng thời đẩy mạnh chương trình điều trị dự phòng HIV bằng PrEP cho nhóm nguy cơ cao lây nhiễm HIV.