TP Sông Công: Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho các tập thể tiêu biểu

Giai đoạn 2015-2020, TP Sông Công đã phát động các phong trào thi đua nhằm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh; xây dựng nông thôn mới và nhiều phong trào đoàn kết toàn dân. Các phong trào đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được nhân dân hưởng ứng tích cực. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà T.P Sông Công đã đạt được, đồng thời đề nghị Thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực; đưa phong trào thi đua yêu nước đi vào chiều sâu, trên cơ sở bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương; nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm phát huy vai trò nêu gương, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Tại Hội nghị, 6 tập thể vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh vì có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; 5 tập thể được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; cùng nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.