Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp
Các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 được khen thưởng tại Hội nghị

Qua 4 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII,100% các đơn vị đã hoàn thành việc quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện tại cơ sở; Số lượng cán bộ, đảng viên tham gia nghiêm túc, trách nhiệm, qua đó, tạo sự chuyển biến căn bản, tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Trên cơ sở kết quả đánh giá sau 4 năm thực hiện, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu những nhân tố điển hình, những cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác để nhân rộng, tạo sức lan tỏa; tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để triển khai Chỉ thị theo từng năm, gắn với các chuyên đề, phù hợp với đặc thù hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp trong khối.

Tại hội nghị, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã khen thưởng cho 15 tập thể và 28 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020./.