Tọa đàm giải pháp phát triển cây dược liệu
Tọa đàm giải pháp phát triển cây dược liệu.

Theo thống kê nhu cầu dược liệu của nước ta hiện nay từ 60.000 - 80.000 tấn/ năm; hàng năm Việt Nam tiêu thụ hơn 50.000 tấn dược liệu. Tuy nhiên, quy mô sản xuất, chế biến, sử dụng của ngành dược liệu Việt Nam còn nhỏ, manh mún, chưa hiệu quả; một số dược liệu quý hiếm có nguy cơ cạn kiệt. Tại Thái Nguyên, ngoài 3.600 ha cây quế trên địa bàn huyện Định Hóa thì diện tích cây dược liệu toàn tỉnh chỉ vào khoảng gần 300 ha.

Tại hội thảo các đại biểu đã đưa gia nhiều giải pháp như: cần sớm có định hướng cụ thể, hướng dẫn người dân trong việc phát triển cây dược liệu; thúc đẩy hình thành các vùng sản xuất dược liệu tập trung thông qua việc hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác, kết nối cung - cầu, từng bước xây dựng thương hiệu, gắn việc sản xuất với các hoạt động du lịch sinh thái, trải nghiệm. Từ đó, góp phần đem lại thu nhập ổn định cho người dân, khai thác hết lợi thế về đất đai, khí hậu.