Thái Nguyên: Trên 90% số người mắc lao được điều trị khỏi bệnh
Thái Nguyên thực hiện tốt quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến bệnh lao

Có được kết quả này là do các hoạt động chống lao của tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của Chương trình chống lao quốc gia và Kế hoạch của tỉnh. Đồng thời thực hiện tốt quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến bệnh lao. Cùng với đó là duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát; triển khai khám, lấy mẫu đờm chẩn đoán và thu nhận điều trị bệnh nhân lao kháng đa thuốc, lao trẻ em theo chỉ đạo của Chương trình chống lao quốc gia.