Triển khai hưởng ứng “tuần lễ tiêm chủng thế giới năm 2024”
Ảnh minh hoạ.

Chỉ đạo tăng cường thông tin tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng và huy động chính quyền, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia các hoạt động hưởng ứng tuần lễ tiêm trủng thế giới năm 2024, vận động người dân đưa con em đi tiêm trủng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo đầy đủ, đúng lịch để chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Tăng cường thông tin tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng và huy động chính quyền, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân liên quan tham gia các hoạt động hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng thế giới. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đôn đốc hướng dẫn triển khai thực hiện và báo cáo theo quy định.