Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV -  đã psts 20.7
Đoàn đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Đại Từ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV và HĐND huyện Đại Từ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Cù Vân, huyện Đại Từ.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND 2 cấp đã thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2021; dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 11/8 đến ngày 13/8 với 56 nội dung được trình.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri cũng gửi tới các đại biểu một số ý kiến, kiến nghị, như: xem xét chế độ cho người có công với cách mạng, vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai giữa một số hộ dân, chế độ phụ cấp của cán bộ làm công tác đoàn thể tại địa phương, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng đường giao thông nông thôn…

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu HĐND 2 cấp và lãnh đạo các địa phương đã trao đổi, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền; một số vấn đề không thuộc thẩm quyền sẽ được tổng hợp báo cáo tại các kỳ họp để xem xét giải quyết./.