Thái Nguyên: Xuất sắc thuộc top đầu bảng xếp hạng PAPI, SIPAS và PAR INDEX 2023