thong nhat phuong an xu ly viec tham dap chinh ho nui coc 35681
Toàn cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của đơn vị tư vấn, đập chính Hồ Núi Cốc có hiện tượng thấm ở vai đập phía bờ hữu từ cao trình dương 45 – 46m, một số vị trí thấm ở khu vực giữa mái hạ lưu với chiều rộng khoảng 150m2, tại cao trình dương 42 – 44m bờ tả cũng có hiện tượng thấm nhiều, rãnh thoát nước bị gãy đổ chiều dài 200m, mái lát thượng lưu có một số vị trí lún sụt, hư hỏng cục bộ. Mùa mưa lũ sắp tới, mực nước hồ dâng cao, những tác động do dòng thấm càng lớn, do vậy cần phải xử lý khẩn cấp để đảm bảo an toàn thân đập.

Tại hội thảo, đại diện các ngành và chuyên gia khoa học đã tham, góp nhiều ý kiến liên quan đến chủ trương đầu tư, kết quả đánh giá hiện trạng và giải pháp xử lý. Trong đó, tập trung vào phương pháp thăm dò, quan trắc điểm thấm, diện tích thấm, phân tích nguyên nhân thấm; cách tính toán, mô phỏng hiện trạng hư hỏng thân đập; giải pháp, công nghệ khắc phục sự cố thấm nước; thủ tục đầu tư, nguồn vốn, kinh phí, lộ trình sửa chữa và việc lực chọn đơn vị thi công có năng lực, kinh nghiệm.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia tại hội thảo, đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về việc đánh giá hiện trạng chi tiết, nguyên nhân xảy ra tình trạng thấm và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, hồ sơ thẩm định gửi về UBND tỉnh trước ngày 6-7. Đối với chủ đầu tư là Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi tỉnh cần hoàn sớm hoàn thiện các thủ tục để tiến hành sửa chữa sớm, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kinh tế và an toàn. Việc xử lý cấp bách khoan phụt tạo màng chống thấm cho thân đập, xử lý hệ thống tiêu thoát nước, xử lý hư hỏng mái hạ lưu và hệ thống thoát nước mặt.. phải được thực hiện đồng bộ và xong trước ngày 30-8 để hồ đảm bảo an toàn tích nước phục vụ sản xuất.