thong nhat phuong an dieu chinh ranh gioi dien tich vuon quoc gia tam dao tren dia ban tinh thai nguyen
Toàn cảnh Hội nghị

Trên địa bàn huyện Đại Từ có 10 xã nằm giáp ranh với Vườn Quốc gia Tam Đảo. Tại các khu vực này, từ lâu đã xảy ra tình trạng nhiều hộ dân canh tác nông nghiệp, thậm chí làm nhà ngay trong khu vực rừng đặc dụng. Điều này có nguyên nhân từ việc quy hoạch, xác định ranh giới chưa hợp lý các loại đất rừng, đòi hỏi cần sớm có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Vườn Quốc gia Tam Đảo được thành lập năm 1996 với tổng diện tích gần 35.000ha, là rừng đặc dụng, trong đó diện tích nằm trên địa bàn huyện Đại Từ là gần 12.700ha. Năm 1997, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định bàn giao gần 12.100ha đất, gồm đất lâm nghiệp và đất khác cho Vườn Quốc gia Tam Đảo, gần 650ha còn lại chưa được thu hồi. Đến năm 2010, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 979 thống nhất với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tam Đảo điều chỉnh cắt trên 2.200ha đất Vườn Quốc gia Tam Đảo thuộc địa phận huyện Đại Từ để giao cho huyện quản lý theo quy chế rừng phòng hộ. Hầu hết diện tích này có độ cao tuyệt đối từ 300m trở xuống. Tháng 3 năm 2017, Tổng cục Lâm nghiệp có thông báo về việc điều chỉnh ranh giới diện tích 1.820ha ra ngoài Vườn Quốc gia Tam Đảo về tỉnh Thái Nguyên quản lý.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở NN&PTNT phối hợp với Vườn Quốc gia Tam Đảo tiến hành rà soát lại ranh giới 1.820ha (bao gồm cả gần 650ha chưa bàn giao) trên bản đồ và thực địa. Đồng chí cũng nhấn mạnh, tất cả các diện tích được bàn giao này đều theo quy chế rừng phòng hộ, không phải là rừng sản xuất. Đồng thời chỉ bàn giao diện tích rừng nghèo kiệt, diện tích đất rừng của nhân dân đang sản xuất trước năm 1997, các diện tích phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương….Đồng chí giao Sở NN&PTNT hoàn thiện đề án điều chỉnh ranh giới diện tích Vườn Quốc gia Tam Đảo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước ngày 12/5; giao huyện Đại Từ thành lập các tổ công tác của từng xã để rà soát, kiểm tra ranh giới trước khi nhận bàn giao và quản lý tốt diện tích đất, diện tích rừng sau điều chỉnh./.