thao go vuong mac cac khu tai dinh cu thuoc to hop yen binh
Toàn cảnh buổi làm việc

Để bố trí tái định cư cho các hộ dân phải di dời để phục vụ các dự án thuộc Tổ hợp Yên Bình, nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao đất đã có hạ tầng cho Tập đoàn Samsung theo cam kết, UBND tỉnh đã giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình làm chủ đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho KCN Yên Bình. Theo đó, 5 khu tái định cư nằm trên địa bàn thị xã Phổ Yên có tổng diện tích là 85ha, với số lô quy hoạch bố trí tái định cư là 1.600 lô. Hiện nay, đã cấp được trên 850 lô, còn gần 400 hộ chưa được bố trí tái định cư do một số vướng mắc như: chưa thống nhất được cơ chế xác định nguồn gốc đất, một số hộ còn tranh chấp đất đai chưa nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng,…Đặc biệt, hiện nay, do thâm hụt cán cân thu – chi khi đầu tư xây dựng các khu tái định cư đã ảnh hưởng nhiều đến việc cân đối tài chính và hiệu quả đầu tư các dự án chính thuộc Tổ hợp Yên Bình.

Để triển khai kịp tiến độ theo cam kết, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình đề nghị tỉnh mở rộng diện tích Khu tái định cư Hồng Tiến và điều chỉnh một phần khối dịch vụ, thương mại và đất công cộng sang thành đất ở và đất thương phẩm nhằm cân đối nguồn ngân sách hoàn trả kinh phí mà Công ty đã ứng trước. Cùng với đó, đề nghị Tỉnh sớm phê duyệt Dự án đầu tư và thiết kế cơ sở điều chỉnh Khu tái định cư Thanh Hoa; quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu nghĩa trang tập trung; điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Yên Bình và cập nhật quy hoạch Nhà máy nước Yên Bình.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận về hướng giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện các Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho Tổ hợp Yên Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài Nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng báo cáo chi tiết về việc triển khai thực hiện các Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho Tổ hợp Yên Bình; thời gian báo cáo UBND tỉnh trước ngày 3/10. Cùng với đó, trên cơ sở đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình tại buổi làm việc, UBND tỉnh sẽ thống nhất và báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy có cơ chế cụ thể để giải quyết những vướng mắc hiện nay/.