hoi nghi tong ket cong tac boi thuong ho tro tai dinh cu nam 2016 trien khai nhiem vu nam 2017
Toàn cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Công tác giải phóng mặt bằng tỉnh, năm 2016 tổng số công trình, dự án bồi thường Giải phóng mặt bằng tỉnh là 193 công trình, dự án, với tổng diện tích đất thu hồi là 505ha, đạt 99% so với kế hoạch; số hộ gia đình, tổ chức bị ảnh hưởng là trên 9900 (trong đó có trên 600 hộ đã được giao đất tái định cư); tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ phê duyệt là trên 1980 tỷ đồng, số tiền đã chi trả là trên 1780 tỷ đồng, đạt 90% tổng kinh phí được phê duyệt.

Năm 2017, dự kiến trên địa bàn tỉnh sẽ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tỉnh 190 công trình, dự án; đặc biệt tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án thành phần khu du lịch Hồ Núi Cốc, dự án Đường Hồ Chí Minh, dự án Xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ Sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bờ sông Cầu,…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư của 48 dự án còn vướng mắc trên địa bàn, trong đó tập trung làm rõ nguyên nhân chậm tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại các khu tái định cư; công tác xác định giá, đất còn nhiều khó khăn, bất cập; việc quản lý hiện trạng sử dụng đất sau quy hoạch ở một số dự án chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng xây dựng đón đền bù,…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu; đồng thời, yêu cầu các địa phương liên quan báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những dự án trọng điểm trên địa bàn; các sở, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế chính sách liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư của địa phương…

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư năm 2016.