Tiếp xúc giữa cử tri các địa phương với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV
Điểm tiếp xúc giữa cử tri các địa phương với ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIV tại huyện Đồng Hỷ

Tại các đơn vị bầu cử, cử tri các địa phương đã được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, chương trình hành động của từng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều bày tỏ nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh cũng như niềm vinh dự, tự hào được tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Trên từng cương vị công tác, các ứng cử viên đều nhấn mạnh sẽ tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, cống hiến cho đất nước, cho nhân dân địa phương. Đồng thời, khẳng định quyết tâm, nỗ lực của bản thân nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, nhân dân; tham mưu đề xuất với HĐND tỉnh, các cấp, các ngành những giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, chủ động đề xuất, đóng góp hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh.

Chương trình hành động của các ứng cử viên trình bày cho thấy, các ứng cử viên đều thể hiện sự quan tâm đối với đời sống dân sinh, các chế độ chính sách, công tác an sinh xã hội của địa phương. Theo nội dung được trình bày, các ứng cử viên vừa hướng đến việc hoàn thành tốt hơn nữa lĩnh vực chuyên môn, đồng thời cũng đề ra những mục tiêu cụ thể nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển hạ tầng đô thị; thực hiện các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực, giải quyết các vấn đề về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xóm, bản vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Tiếp xúc giữa cử tri các địa phương với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV
Điểm cầu hội nghị tiếp xúc giữa cử tri các địa phương với ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XIV tại T.P Sông Công

Sau khi được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri các đại phương bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng các ứng cử viên sẽ là những người có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết để hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử, giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, đưa tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền.

Cử tri cũng đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên thể hiện được tâm huyết cống hiến xây dựng đất nước, quê hương và mong muốn các ứng cử viên khi được cử tri tín nhiệm lựa chọn sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình, theo tinh thần nói đi đôi với làm, hết sức mình vì nhân dân. Đồng thời quan tâm đóng góp ý kiến, đưa ra những giải pháp hiệu quả để xử lý vấn đề phòng, chống tham nhũng, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, vấn đề an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ trên địa bàn; đề xuất chính sách hỗ trợ cho người dân trong phát triển sản xuất và an sinh xã hội, đặc biệt là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Cử tri cũng thể hiện sự quan tâm đến công tác cải cách hành chính, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, đảm bảo quốc phòng- an ninh và đặc biệt cương quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị nếu được trúng cử, các đại biểu cần phải sâu sát, đồng hành với nhân dân trên địa bàn trong mọi lĩnh vực; lắng nghe và giải quyết các vấn đề, đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết.