Tiếp xúc giữa ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái nguyên khóa XIV với cử tri các địa phương (CTTS 12-5)
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 thể hiện quyết tâm, nỗ lực của bản thân trong thực hiện trọng trách, nghĩa vụ của người đại biểu nhân dân

Tại các đơn vị bầu cử thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Đại Từ, cử tri các địa phương đã được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của từng ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đều bày tỏ niềm vinh dự khi được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, thể hiện quyết tâm, nỗ lực của bản thân trong thực hiện trọng trách, nghĩa vụ của người đại biểu nhân dân, luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình thực tiễn của địa phương, kiến nghị, đề xuất thực hiện các quyết sách về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm ở địa bàn mà cử tri quan tâm.

Các ứng cử viên cũng khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực tu dưỡng rèn luyện, phát huy trí tuệ cùng các đại biểu HĐND tỉnh tham gia giám sát việc thực thi pháp luật, giám sát hoạt động của chính quyền địa phương; nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, chính quyền và nhân dân giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của địa phương và của tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Sau khi được nghe tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri các đại phương bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng các ứng cử viên sẽ có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết để hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đưa tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền. Cử tri cũng mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu HÐND tỉnh cần quan tâm đến việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.