1. Tổng số liều vắc xin phân bổ là: 122.850 liều vắc xin Pfizer.

2. Nguyên tắc phân bổ:

- Tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi và người trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 1 vắc xin Pfizer đủ 3 - 4 tuần.

- Tiêm liều bổ sung hoặc liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên theo thứ tự ưu tiên tại Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh.

Thái Nguyên: Triển khai đợt 24 Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Thái Nguyên: Triển khai đợt 24 Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Thái Nguyên: Triển khai đợt 24 Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19