Theo đó, mục tiêu đặt ra là:

- Trên 95% trẻ từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

- Hoạt động tiêm chủng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng tiến độ; sử dụng 100% số liều vắc xin phòng COVID-19 được cấp để tiêm miễn phí cho trẻ theo qui định.

Cụ thể như sau:

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined