Tập huấn lấy lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2
Thực hành lấy mẫu bệnh phẩm tại lớp tập huấn

Các học viên đã được hướng dẫn cách rà soát, lập danh sách các đối tượng cần lấy mẫu xét nghiệm, cách chuẩn bị vật tư, phương tiện dành cho một buổi lấy mẫu bệnh phẩm. Đặc biệt, những cán bộ trực tiếp lấy mẫu bệnh phẩm được hướng dẫn chi tiết và thực hành các bước lẫy mẫu theo đúng quy trình của Bộ y tế từ các bước chuẩn bị trước khi lấy mẫu, cách trang bị bảo hộ cá nhân cho cán bộ lấy mẫu, cách lấy mẫu bệnh phẩm tại các vị trí mũi, hầu họng, cũng như cách đóng gói, bảo quản và vận chuyển và bàn giao bệnh phẩm đến nơi xét nghiệm, nhằm đảm bảo bệnh phẩm đạt chất lượng xét nghiệm cho kết quả chính xác và đảm bảo an toàn sinh học, tránh lây nhiễm chéo.

Ngay khi hoàn thành lớp tập huấn, học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học. Đây là nguồn nhân lực bổ sung cho hoạt động xét nghiệm của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, nhằm chủ động đáp ứng kịp thời trong các tình huống dịch bệnh có diễn biến phức tạp như hiện nay./.