Phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để điều tra dịch tễ (lưu ý những người nhập cảnh từ các quốc gia Châu Phi trong vòng 21 ngày); phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán; trường hợp nếu phát hiện có ca bệnh, thực hiện quản lý chặt chẽ và kịp thời khoanh vùng, xử lý ổ dịch, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Marburg và các biện pháp phòng, chống để người dân không hoang mang lo lắng và thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh./.