Sông Công chỉ đạo thành công diễn tập phòng thủ cấp xã năm 2021
Diễn tập phòng thủ ở xã Bình Sơn, TP Sông Công.

Cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các xã, phường đều quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập năm 2021. Điều này cho thấy, thành phố Sông Công là một trong những địa phương luôn đặc biệt quan tâm đến công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Chính vì vậy, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo và đoàn đạo diễn diễn tập thành phố, sau khi chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, xã Bình Sơn đã từng bước chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ngành, đoàn thể làm tham mưu”. Nội dung này được thực hiện rất thuần thục ở tất cả các vai diễn trong từng trạng thái quốc phòng.

Vai trò lãnh đạo, điều hành chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh được thể hiện rất rõ nét và sát điều kiện thực tế của địa phương.

Ông Dương Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Bình Sơn, TP Sông Công khẳng định: “Thông qua cuộc diễn tập này sẽ truyền tải tới các ngành, tới tận xóm sẽ biết ứng phó khi chiến tranh xảy ra thì tất cả sẽ vào cuộc đồng bộ khi bị địch tấn công, đảm bảo không bị động trong công tác phòng thủ. Đối với địa phương, đây là kinh nghiệm quý vì lực lượng chủ lực là lực lượng công an và quân đội, không để xảy ra sự lúng túng trong xử lý tình huống, đúng với kịch bản”.

Sau phần vận hành cơ chế chuyển lực lượng vũ trang địa phương vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Bình Sơn đã tổ chức thực hành các nội dung diễn tập phòng thủ dân sự như: Đánh chiếm lại mục tiêu, giải cứu con tin, giải quyết những vấn đề về an ninh trật tự. Bên cạnh đó có diễn tập chiến đấu cấp trung đội dân quân chiến đấu bảo vệ làng, có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ.

Đồng chí Quách Hữu Vịnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Sơn, TP Sông Công cho biết: “Nội dung quan trọng chúng tôi xác định ở đây là về chỉ huy lực lượng, công tác điều hành, xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương gắn với quốc phòng an ninh để tạo lòng tin của nhân dân với chính quyền địa phương”.

Diễn tập là nội dung huấn luyện cao nhất không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, khả năng tham mưu, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng mà còn góp phần làm trong sạch địa bàn. Đây cũng là bước tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Văn Quảng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự TP Sông Công nhận xét: “Các địa phương đều làm rất tốt công tác diễn tập, chiến đấu phòng thủ cấp xã. Bình Sơn là xã vùng sâu, dù khó khăn nhưng đã làm rất tốt công tác chuẩn bị”.

Với sự chỉ đạo chặt chẽ của thành phố và sự quyết tâm cao của các địa phương, chương trình diễn tập năm 2021 được diễn ra đúng kế hoạch, nội dung, bảo đảm tuyệt đối an toàn và hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu Ban chỉ đạo diễn tập thành phố đề ra. Đây là cơ sở để thành phố Sông Công tiếp tục rút kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo các xã còn lại làm tốt mọi công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập tốt hơn trong những năm tiếp theo.