Phú Bình: phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt 25.000 tỷ đồng
Năm 2023, huyện Phú Bình phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 25 nghìn tỷ đồng

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Phú Bình tiếp tục cải cách thủ thục tục hành chính, tranh thủ các nguồn lực từ các chương trình khuyến công, tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất.

Cùng với việc tập trung nguồn lực trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến tộ các dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn, công tác lập quy hoạch chi tiết cũng được triển khai theo kế hoạch nhằm thu hút đầu tư, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp./.