phat trien va ren luyen dang vien trong luc luong cong nhan
Đảng viên Nguyễn Xuân Điệp (người bên trái), Bí thư chi bộ, Tổ trưởng cơ điện thuộc Tổng Công ty May Bắc Giang, có nhiều sáng kiến trong lao động sản xuất, là tấm gương điển hình của tỉnh Bắc Giang trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: NGUYỄN THỊ HẠNH

Theo thống kê những năm gần đây, số lượng công nhân lao động trong các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang tăng khá nhanh. Dự báo đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có hơn 200 nghìn công nhân lao động, trong đó các khu công nghiệp có hơn 100 nghìn công nhân lao động. Quy mô hoạt động của các doanh nghiệp (DN) được mở rộng sẽ góp phần quan trọng đem lại những bước tiến mới về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời đặt ra yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các khu công nghiệp, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các DN, bảo đảm các DN hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhiều năm qua, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong các DN thuộc khu công nghiệp. Trước hết là việc tuyên truyền, vận động các đoàn thể và chủ DN hiểu sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các khu công nghiệp. Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang Nguyễn Xuân Vượng trao đổi: Từ năm 2013, Đảng ủy Khối đã đặt ra mục tiêu bình quân mỗi năm kết nạp được từ 70 đến 100 đảng viên mới trong DN ở các khu công nghiệp; 100% số DN hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định có đảng viên; bình quân mỗi năm thành lập được ba đến năm tổ chức đảng ở các khu công nghiệp.

Với nhiều giải pháp được tiến hành, Đảng ủy Khối coi trọng tuyên truyền, vận động phổ biến, nâng cao nhận thức chính trị cho công nhân, người lao động. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể và đảng viên về ý nghĩa, trách nhiệm trong hoạt động và trong công tác phát triển đảng viên và tổ chức đảng.

Các tổ chức đảng và đoàn thể chính trị tại các khu công nghiệp tỉnh đã tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển đảng viên trong công nhân gắn liền với các nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo đó, các đảng bộ cơ sở thành lập bộ phận giúp việc cấp ủy gồm ba đến năm thành viên, phân công một đồng chí trong cấp ủy làm trưởng bộ phận, thành viên là cấp ủy các chi bộ trực thuộc hoặc ban chấp hành các tổ chức, đoàn thể. Chi bộ cơ sở phân công một đồng chí trong cấp ủy hoặc đảng viên có khả năng tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời tổ chức đảng cùng các đoàn thể đi vào vận động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của hội đồng quản trị, giám đốc, chủ DN đối với việc thành lập, hoạt động và phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể, phát triển đảng viên mới trong các DN; tích cực giáo dục, giác ngộ, tạo sự phấn khởi, tin tưởng và tạo động lực phấn đấu vào Đảng của công nhân, người lao động. Việc xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các khu công nghiệp trên địa bàn Bắc Giang được tiến hành theo phương châm “mỗi đảng viên chính thức hằng năm bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp một quần chúng ưu tú vào đảng”.

Đối tượng được quan tâm trong tạo nguồn, phát triển đảng viên mới là: người quản lý DN, lãnh đạo các đoàn thể, công nhân, người lao động tích cực tham gia các hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ lao động sản xuất, kinh doanh, chú trọng quần chúng trẻ tuổi, có trình độ chuyên môn, tay nghề và người nắm giữ các vị trí quan trọng trong DN, đồng thời có lý tưởng phấn đấu vào Đảng, có triển vọng phát triển, đảm nhận các cương vị lãnh đạo, quản lý trong DN. Đối với DN đã có tổ chức đảng, cấp ủy xác định kết quả phát triển đảng viên là một tiêu chí quan trọng đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm, nhất là đối với các đồng chí cấp ủy viên.

Thực tế tại Bắc Giang cho thấy, từ những giải pháp nêu trên, tiến độ phát triển tổ chức đảng tại các khu công nghiệp đã đạt kết quả tốt. Nếu tháng 6-2013, chi bộ đầu tiên trong các khu công nghiệp tỉnh được thành lập với ba đảng viên thì đến tháng 5-2014, Đảng bộ các khu công nghiệp tỉnh được thành lập. Có bốn chi bộ trực thuộc và 35 đảng viên. Đến nay, đảng bộ các khu công nghiệp tỉnh đã có bảy chi bộ với 126 đảng viên. Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nguyễn Anh Quyền cho biết: Việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong DN tại các khu công nghiệp những năm qua đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức đảng, đoàn thể trong các DN thuộc các thành phần kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Được biết, đảng bộ các khu công nghiệp tỉnh đã đề ra kế hoạch tập trung phát triển tổ chức đảng và đảng viên nhằm tăng cả số lượng và chất lượng đảng viên, phấn đấu đến năm 2020 có 15 tổ chức đảng với 500 đảng viên sinh hoạt tại các DN trong các khu công nghiệp tỉnh; tiến tới thành lập Đảng bộ các khu công nghiệp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy khi có đủ điều kiện. Trong năm 2017, đảng bộ các khu công nghiệp tỉnh tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho đảng viên trong các DN bằng hình thức phù hợp, nội dung tập trung vào nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên và chương trình lý luận chính trị sơ cấp; coi trọng và đổi mới việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Mặt khác, cũng là để mỗi đảng viên đăng ký phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, thể hiện là người đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, đảng bộ các khu công nghiệp tỉnh đang đứng trước yêu cầu, mục tiêu là nâng cao vai trò, năng lực của đội ngũ đảng viên trẻ, mới kết nạp của đảng bộ. Vấn đề này đòi hỏi trước hết các cấp ủy, tổ chức đảng coi trọng phát hiện, có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn cán bộ và giới thiệu với hội đồng quản trị, người quản lý, chủ DN các đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để tham gia đảm nhận các vị trí quan trọng trong các bộ phận, dây chuyền sản xuất, kinh doanh hoặc giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong DN. Thiết nghĩ, đây là một giải pháp nhằm tăng cường vai trò của đội ngũ đảng viên, sự lãnh đạo của tổ chức đảng trong các DN, góp phần bảo đảm các DN hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.