Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Cụm thi đua số 4

Năm 2020, các đơn vị trong Cụm đã tích cực triển khai hoạt động theo đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra; đã mở 274 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 23.450 lượt học viên; tổ chức gần 100 chuyến nghiên cứu thực tế cho trên 6.900 lượt giảng viên và học viên; mở 15 lớp chuyên đề riêng và gần 60 lớp chuyên đề lồng ghép.

Năm 2021, các đơn vị trong Cụm sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chính trị, góp phần quan trọng cho sự phát triển toàn diện của địa phương.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị đã ký giao ước thi đua và Trung tâm Chính trị Định Hóa được bầu làm Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2021./.