Phát động Chương trình “Sóng và máy tính cho em” - đã psts 13.9
Điểm cẩu tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình "Sóng và máy tính cho em" được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ việc học tập theo hình thức trực tuyến và thúc đẩy phát triển xã hội số. Các nội dung chính của chương trình gồm: triển khai hạ tầng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu kết nối phục vụ việc dạy và học trực tuyến; vận động cung cấp, hỗ trợ máy tính, các thiết bị công nghệ, nền tảng công nghệ, dịch vụ viễn thông cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai học trực tuyến. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 12/9, cả nước có khoảng trên 7 triệu học sinh đang học trực tuyến và khoảng 1,5 triệu em chưa có máy tính để học tập. Tại Thái Nguyên, số học sinh không đủ điều kiện học trực tuyến cần được hỗ trợ là trên 24.500 em.

Tại Lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến cũng như kế hoạch thực hiện Chương trình “Sóng và Máy tính cho em” và biểu dương các nhà mạng viễn thông, các công ty công nghệ và doanh nghiệp nền tảng, các tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ máy tính, băng thông kết nối internet và nền tảng học trực tuyến bằng nguồn lực vật chất, trí tuệ và trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với tương lai cho thế hệ mai sau.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai, vận động, kêu gọi mọi nguồn lực trong xã hội để ủng hộ, nhân rộng chương trình trên toàn quốc, góp phần hướng tới mục tiêu 100% trường học, giáo viên, học sinh, sinh viên được trang bị đầy đủ về hạ tầng, nền tảng, máy tính và các phương tiện khác phục vụ cho việc dạy và học trực tuyến, qua đó thúc đẩy phát triển xã hội số.

Tại buổi lễ phát động, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã hỗ trợ hàng trăm nghìn bộ máy tính cho chương trình, trong đó, tỉnh Thái Nguyên cũng đã chung tay hỗ trợ 20.000 bộ máy tính./.