Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công
Nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ góp phần giải ngân vốn đầu tư.

Tính đến ngày 20/10/2020, toàn tỉnh Thái Nguyên đã giải ngân trên 3.200 tỷ đồng, đạt 65,3% kế hoạch vốn cả năm, trong đó vốn ngân sách địa phương đạt trên 2.500 tỷ đồng, bằng 64,4% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu trên 197 tỷ đồng, đạt 89,6% kế hoạch; vốn chương trình mục tiêu quốc gia trên 305 tỷ đồng, đạt 70,6% kế hoạch; vốn ODA trên 437 tỷ đồng, đạt 58,5% kế hoạch, vốn dự phòng ngân sách trung ương 13,5 tỷ đồng, đạt 77,9% kế hoạch.

Hiện, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đang tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân phần vốn đầu tư công còn lại. Trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tăng cường cải cách hành chính đối với hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư được giao./.