Thái Nguyên khắc ghi lời Bác dạy - đã psts 19.5
Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, xác định cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sẽ là cuộc chiến đấu toàn dân, toàn diện và lâu dài, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng ATK tuyệt mật, “nơi ấy phải có nhân dân tốt, có cơ sở chính trị tốt", và ở nơi đó “tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ”.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, xác định cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sẽ là cuộc chiến đấu toàn dân, toàn diện và lâu dài, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng ATK tuyệt mật, “nơi ấy phải có nhân dân tốt, có cơ sở chính trị tốt", và ở nơi đó “tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ”. Thực tiễn lịch sử cho thấy, ATK Thái Nguyên là nơi hiện thực hóa tư tưởng của Bác về nhiều vấn đề trong xây dựng và phát triển lý luận cách mạng Việt Nam.

Thái Nguyên khắc ghi lời Bác dạy - đã psts 19.5
GS.TS. Hoàng Chí Bảo, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi với phóng viên.

GS.TS. Hoàng Chí Bảo, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho hay: "Ngay trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại chính trên quê hương cách mạng Thái Nguyên, Bác viết Sửa đổi lối làm việc. Đây là tác phẩm thể hiện tư tưởng đổi mới đầu tiên của Bác trong điều kiện Đảng đã cầm quyền. Trong tác phẩm này, Người đặc biệt nhấn mạnh phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng mà Bác gọi giản dị là lối làm việc".

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần về thăm Thái Nguyên. Đối với Người, đó đều là những chuyến trở về. Mỗi lần đều ghi dấu những ấn tượng sâu sắc. Người tự hào về những thành tựu mà Thái Nguyên đã đạt được, nhất là trong lĩnh vực phát triển công nghiệp.

Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam trong công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển chính trị, kinh tế, xã hội của Thái Nguyên. Trong những năm qua, lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ tỉnh tăng cường cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo đó, các cấp ủy đảng trên địa bàn tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch, đề án, chương trình hành động cụ thể để thực hiện các Nghị quyết của Đảng. Đặc biệt, thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, tạo ra phong trào sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ, tác động tích cực đến thực hiện phong trào thi đua trong tỉnh.

PGS.TS Đỗ Hồng Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên cho biết: "Những gì Thái Nguyên có được hiện nay, tôi cho rằng đã khẳng định, đáp ứng được điều mong đợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đó là tầm nhìn của lãnh tụ Hồ Chí Minh với các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước; từ trong nội tâm của con người và mảnh đất Thái Nguyên đã chứa đựng những yếu tố để khẳng định niềm tin đó".

GS.TS. Hoàng Chí Bảo, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết thêm: "Có thể nói, Thái Nguyên là mảnh đất "địa linh nhân kiệt", ghi dấu tích lịch sử cách mạng và có tình cảm đặc biệt của Bác đối với nhân dân đồng bào các dân tộc Thái Nguyên và Thái Nguyên tự hào về điều đó. Với tình cảm đặc biệt Bác dành cho Đảng bộ, nhân dân Thái Nguyên, tôi tin rằng Đảng bộ, nhân dân Thái Nguyên nhất định sẽ phát triển tốt đẹp hơn nữa trong tương lai để xứng đáng với tình thương yêu của Bác".

Đi theo lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm đưa Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030, xứng đáng là "một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta”./.