Phấn đấu 80% học sinh 12-18 tuổi được tiêm phòng Covid-19 mũi 3
Phấn đấu 80% học sinh 12-18 tuổi được tiêm phòng Covid-19 mũi 3.

Theo đó, ngành Giáo dục phấn đấu tối thiểu trên 80% học sinh từ 12 đến 18 tuổi được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 3; tối thiểu trên 80% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong các cơ sở giáo dục thuộc đối tượng chỉ định được tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo và đơn vị trường học tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc ngành Y tế rà soát, lập danh sách trẻ em mầm non, học sinh trong độ tuổi nhưng chưa tiêm chủng hoặc tiêm chưa đầy đủ để tổ chức các điểm tiêm tại trường học hoặc địa điểm khác đảm bảo an toàn.

Các trường học tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới cha, mẹ, người giám hộ trẻ thông qua các hình thức linh hoạt, phù hợp, để thay đổi nhận thức về ý nghĩa, lợi ích, quy mô của chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, phối hợp với cơ quan y tế tại địa phương tổ chức các điểm tiêm chủng cho trẻ em mầm non, học sinh; lập danh sách học sinh đủ điều kiện tiêm chủng để triển khai tiêm vắc-xin.