Ngành nông – lâm – thủy sản có bước phát triển vượt bậc, đời sống người dân nông thôn không ngừng nâng cao, nông thôn Sơn La ngày càng khởi sắc...

Nâng cao mức sống người dân

Thu nhập của người dân nông thôn Sơn La tăng nhanh, bình quân đạt 38 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 25,4%. Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã có 26 xã đạt chuẩn NTM; bình quân các xã đạt 10,32 tiêu chí; 9 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí.

nong thon son la khoi sac
Bước đột phá trong chương trình xây dựng NTM ở Sơn La là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Theo thống kê của BCĐ các chương trình MTQG tỉnh Sơn La, phong trào “Sơn La chung tay xây dựng NTM” đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng DN, các HTX và đông đảo người dân tham gia ủng hộ nguồn lực, hỗ trợ thực hiện.

Năm 2018, toàn tỉnh Sơn La đã huy động được trên 525.347 triệu đồng từ các DN, tổ chức, cá nhân để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đạt chuẩn các tiêu chí NTM. Trong đó huy động người dân đóng góp đất đai, tài sản trên đất, tiền bạc, ngày công quy đổi ra tiền để xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn là 145.347 triệu đồng.

Chỉ tính trong 3 năm (2016 - 2018), cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các địa phương trong tỉnh Sơn La đã thi công 2.274 công trình hạ tầng kỹ thuật với tổng kinh phí huy động trên 1.067 tỷ đồng.

Toàn tỉnh đã có 48 xã đạt tiêu chí giao thông (tăng 35 xã so với năm 2015); 164 xã đạt tiêu chí thủy lợi (tăng 94 xã); 140 xã đạt tiêu chí điện (tăng 37 xã); 56 xã đạt tiêu chí trường học (tăng 38 xã); 46 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (tăng 29 xã); 149 xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tăng 119 xã); 60 xã đạt tiêu chí nhà ở dân cư (tăng 26 xã)...

Chú trọng khâu sản xuất

Bước đột phá của Sơn La trong chương trình xây dựng NTM là việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống, xóa đói, giảm nghèo bền vững cho bà con nông dân.

nong thon son la khoi sac
Các nhà văn hóa được gấp rút xây dựng để phục vụ nhân dân.

Căn cứ vào tiềm năng, lợi thế sẵn có, Sơn La đã có nhiều chính sách hỗ trợ xây dựng và phát triển vùng SX nông sản hàng hóa phục vụ chế biến, XK; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá tiêu thụ, XK sản phẩm nông sản; thu hút đầu tư xây dựng các NM chế biến, tiêu thụ nông sản..., hình thành nhiều vùng nông sản tập trung.

Nhờ vậy, đời sống nông dân từng bước cải thiện, thu nhập tăng nhanh, năm 2018, thu nhập bình quân ước đạt 38 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 25,4%. Cùng với đó, trình độ tổ chức SX của nông dân được nâng cao, nhất là liên kết SX thông qua tổ hợp tác, HTX, tham gia chuỗi liên kết... phát triển mạnh.

Ngoài ra, phong trào “Sơn La chung sức xây dựng NTM” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với việc xây dựng NTM và đô thị văn minh.

Công tác tuyên truyền xây dựng NTM được đặc biệt chú trọng, thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp như: Tổ chức các Hội thi tìm hiểu Chương trình xây dựng NTM bằng hình thức sân khấu hóa theo các chủ đề; tuyên truyền bằng tờ rơi, tờ gấp, xây dựng các cụm pa-nô, áp-phích, băng-rôn đến từng xã, bản, khu dân cư; triển khai các mô hình tổ phụ nữ, Đoàn thanh niên tự quản đường giao thông nông thôn; tuyên truyền các mô hình xây dựng NTM trên các cơ quan báo chí như Báo Nông nghiệp Việt Nam, Báo Sơn La...

Qua đó, đã nâng cao nhận thức người dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình MTQG xây dựng NTM, tạo chuyển biến tích cực trong tư duy, cách làm, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, chuyển sang chủ động, tự giác, tích cực, sáng tạo trong xây dựng NTM.

Mục tiêu đến năm 2019, toàn tỉnh Sơn La có thêm 12 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số đạt chuẩn lên 38 xã; bình quân toàn tỉnh đạt trên 12 tiêu chí/xã, tăng 1,68 tiêu chí so với năm 2018.

Để hoàn thành mục tiêu trên, các huyện, TP cần tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa của việc xây dựng NTM; tập trung giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp; các mô hình, HTX, hộ tiêu biểu trong SX nông nghiệp và xây dựng NTM.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tiếp tục triển khai các mô hình SX liên kết theo chuỗi giá trị hàng hóa, gắn SX với tiêu thụ sản phẩm...