Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Võ Nhai
Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại 14 tổ bầu cử thuộc xã Lâu Thượng và thị trấn Đình Cả

Tại đây, đoàn đã kiểm tra về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử; niêm yết danh sách cử tri, lý lịch các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống COVID-19 trước và trong ngày bầu cử tại 14 tổ bầu cử thuộc xã Lâu Thượng và thị trấn Đình Cả.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị tại các tổ bầu cử, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Bầu cử huyện và các xã cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cử tri, nhân dân về cuộc bầu cử; triển khai có hiệu quả phương án bảo đảm an ninh, trật tự trước và trong ngày bầu cử; an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn./.