Bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV
Khảo sát các công trình mục tiêu Quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đoàn công tác đã khảo sát đã thực tế tại các công trình dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp chợ xã Yên Trạch, đường giao thông nông thôn từ xóm Ba Họ đến trung tâm xã Yên Ninh với chiều dài trên 5km, đường giao thông từ xóm Ao Then, xã Yên Đổ đến xóm Đin Đeng, xã Yên Trạch với chiều dài 2,2km. Các đại biểu đã trao đổi về thực tế các dự án trong chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chưa phân bổ vốn trên địa bàn. Trước thực tế này, huyện Phú Lương mong muốn sớm nhận được nguồn vốn phân bổ cho các dự án để có thêm nguồn lực phát triển KT-XH địa phương./.