Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 phiên bản lần thứ 7
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu điểm cầu trực tuyến Sở y tế tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá của Bộ Y tế cho thấy, để ứng phó với những diễn biến đặc biệt phức tạp của đợt dịch thứ 4 với sự bùng phát nguy hiểm của biến chủng Delta, Bộ Y tế đã liên tục cập nhật kiến thức dựa trên các báo cáo khoa học, tình hình thực tiễn và ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước.

Công tác hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 đã được cập nhật liên tục qua 6 phiên bản, đáp ứng và điều chỉnh kịp thời với diễn biến dịch. Trong đó có những điều chỉnh mang tính chiến lược, quyết định tới kết quả của mục tiêu kiểm soát dịch.

Kết quả cho đến hiện nay, số ca mắc mới và số tử vong tại các tâm dịch lớn trên toàn quốc đều giảm.

Phiên bản lần thứ 7 của hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 với những điều chỉnh về cách ly, xét nghiệm, thu dung điều trị trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện 6 phiên bản trước, sẽ tiếp tục đáp ứng linh hoạt với tình hình thực tế của diễn biến dịch COVID-19, sẵn sàng thực hiện song song 2 nhiệm vụ khám chữa bệnh thông thường và điều trị COVID-19.