Tại điểm cầu Trung ương, dự hội nghị có các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

hoi nghi truc tuyen toan quoc hoc tap quan triet nghi quyet trung uong 5 khoa xii
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên. Ảnh: Ngọc Sơn

Tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể; Bí thư, Phó bí thư và Trưởng Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc, các báo cáo viên cấp tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Hội nghị này nhằm quán triệt, cung cấp thêm và giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Trung ương, tất cả các địa phương nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết; đồng thời vận dụng những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Hội nghị được tổ chức mở đầu cho đợt tuyên tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình trình bày Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Tại Thái Nguyên, đến hết năm 2016, đã có gần 5.500 doanh nghiệp tư nhân với tổng vốn đăng ký kinh doanh đạt gần 99.000 tỷ đồng; trên 31.500 hộ kinh doanh có phát sinh thuế. Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 doanh nghiệp Nhà nước và 2 doanh nghiệp có vốn Nhà nước đã cổ phần hóa, việc thực hiện 3 Nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII qua các Chương trình hành động cụ thể sẽ tạo tiền đề phát triển kinh tế tư nhân, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, tiếp tục đóng góp tăng trưởng cho nền kinh tế trên địa bàn.

Chiều cùng ngày, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức họp thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Lắng nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Xuân Hòa yêu cầu: các cấp ủy Đảng chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết ở cấp mình. Giao cho Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu, xây dựng Chương trình hành động gắn với thực tế địa phương, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các đề án, dự án đang triển khai trên địa bàn.

Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh đến Chương trình hành động phát triển kinh tế tư nhân với nhiều nội dung đặt ra như: xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng; hỗ trợ khoa học kỹ thuật; xây dựng chính sách hỗ trợ thị trường, lao động, đào tạo, và phát triển hạ tầng...Đồng chí cũng nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết sẽ góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong tòan Đảng, toàn dân, thúc đẩy việc hòan thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.