Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Chuyên đề 3: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc truyền đạt; Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt và Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Điểm cầu Thái Nguyên.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tỉnh Thái Nguyên tổ chức với 64 điểm cầu kết nối với điểm cầu Trung ương. Trong đó, 03 điểm cầu tại Tỉnh ủy, 16 điểm cầu tại các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ và 45 điểm cầu cấp cơ sở, gần 8 nghìn đại biểu tham dự học tập nghị quyết.

Thông qua việc học tập, nghiên cứu giúp mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều nắm vững được nội dung cơ bản, những điểm mới và các giải pháp được nêu trong văn kiện Đại hội XIII, qua đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Hội nghị lần này được tổ chức theo hình thức trực tuyến là một hình thức tiến bộ, phù hợp với thực tế hiện nay, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, vừa hình thức tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí, qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền số trong giai đoạn cả thế giới đang thực hiện cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và kỹ thuật số. Đặc biệt đối với tỉnh Thái Nguyên, việc tổ chức 64 điểm cầu kết nối với Trung ương là minh chứng khẳng định quyết tâm thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số./.