hoi nghi lan thu 102 ban thuong vu thanh uy thai nguyen nhiem ky 2015 2020 da ps
Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, thành phố Thái Nguyên đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tích cực triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt trên 3.570 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp ổn định. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Thành phố chủ động, tích cực triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã duyệt Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 97/103 chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy và đã có 76/103 chi, đảng bộ tổ chức Đại hội thành công. Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến 16/8/2020.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: việc lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các biện pháp để tăng thu ngân sách, làm tốt công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư với các dự án, công trình trọng điểm; đẩy mạnh công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; tiếp tục nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch Covid-19. Phấn đấu đến ngày 25/6, 100% các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung hoàn thiện văn kiện và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII./.