hoi nghi ban thuong vu thanh uy thai nguyen lan thu 106 khoa xvii nhiem ky 2015 2020 da ps
Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu đã cho ý kiến và duyệt các nội dung diễn ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và quyết tâm cao nhất, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII đã cơ bản hoàn tất.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung Đại hội; đồng thời yêu cầu các các tiểu ban, các cơ quan, đơn vị chuyên môn liên quan trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tiếp tục hoàn thiện các nội dung với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm đúng quy định để Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công./.