Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020
Toàn cảnh hội nghị

9 tháng qua, thành phố đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND Thành phố, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 của UBND Thành phố.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy cần chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2020 - 2025 của Thành phố; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XX, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ sự kiện chính trị quan trọng này.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về chương trình công tác, hội nghị toàn khóa, phân công nhiệm vụ và công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền./.