hoi nghi ban thuong vu tinh uy lan thu 18
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Bá Hoàng

Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho việc thực hiện kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xem xét khen thưởng các tổ chức Đảng, đảng viên theo điều lệ Đảng và bàn một số nội dung quan trọng trong công tác tổ chức cán bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ đã biểu dương tinh thần thẳng thắn, xây dựng của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đặc biệt là nội dung về công tác kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và công tác xét khen thưởng tổ chức Đảng và Đảng viên. Về công tác tổ chức cán bộ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy coi đây là công tác quan trọng có ý nghĩa quyết định, do vậy việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kì 2015 - 2020 phải được thực hiện cẩn thận, chi tiết với tầm chiến lược lâu dài.

Theo dự kiến, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần này sẽ cho ý kiến vào 6 dự thảo báo cáo quan trọng. Tuy nhiên, do dành nhiều thời gian vào công tác kiểm điểm, công tác khen thưởng và công tác tổ chức cán bộ nên các dự thảo báo cáo trên để lại trong cuộc họp khác./.