Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 23, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, góp ý kiến 8 nội dung, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối ĐT.261 - ĐT.266; Dự án Tuyến đường kết nối Quốc lộ 37 và đường tỉnh ĐT.269B và Đề án đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng Công an xã, thị trấn; Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023; Bổ sung định mức xe ô tô phục vụ công tác chung cho 05 huyện có trụ sở trên địa bàn miền núi của tỉnh; các dự thảo, chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đối với 3 nội dung thuộc thẩm quyền xem xét, cho chủ trương của HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo UBND tỉnh bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đối với các đề xuất nêu trong Đề án xây dựng huyện Định Hóa đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị nội dung làm việc với Văn phòng Quốc hội để thống nhất và cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Đồng thời, căn cứ các quy định hiện hành, tham mưu cụ thể cơ chế, chính sách huy động, sử dụng các nguồn lực đầu tư, bảo đảm chặt chẽ, theo đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Riêng đối với nội dung bổ sung định mức xe ô tô phục vụ công tác chung cho 05 huyện có trụ sở đóng trên địa bàn miền núi, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thiện hồ sơ, văn bản trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Về các dự thảo chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hoàn thiện nội dung các văn bản bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, tuân thủ đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trình ký ban hành để triển khai thực hiện theo quy định./.