Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện công tác cán bộ
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025 và cho chủ trương giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch UBND TP. Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Trong suốt quá trình phát triển, Thái Nguyên luôn xác định công tác cán bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng, góp phần bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng theo phương châm ổn định - kế thừa - phát triển giữa các thế hệ cán bộ ở từng cấp. Chủ trương kiện toàn nhân sự chủ chốt của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Các bước theo quy trình trong công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, khách quan, công tâm, để lựa chọn đúng người có đủ phẩm chất, năng lực theo tiêu chuẩn quy định./.