Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thảo luận và quyết định chủ trương thành lập nhiều cụm công nghiệp
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 9, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành thảo luận, quyết định chủ trương thành lập và lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng đối với 05 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình, xin ý kiến trước khi triển khai thực hiện, gồm: Cụm công nghiệp Yên Lạc, huyện Phú Lương; Cụm công nghiệp Lương Sơn, TP Sông Công; Cụm công nghiệp Quang Sơn 1, huyện Đồng Hỷ và Cụm công nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2, thị xã Phổ Yên.

Theo đó, cả 05 nội dung này đã được Thường trực Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến và yêu cầu các cơ quan tham mưu hoàn thiện hồ sơ, chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác đối với các thông tin, số liệu, làm cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định. Trên tinh thần cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện các dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với từng cụm công nghiệp theo đề xuất. Trong đó, đặc biệt làm rõ các nội dung cần quan tâm, lưu ý về căn cứ pháp lý trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất về chủ trương thành lập các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Việc thành lập và lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp chỉ được thực hiện khi bảo đảm tuân thủ đúng các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác đối với các thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật và các nội dung cụ thể xin chủ trương thành lập các cụm công nghiệp nêu trên. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về việc thành lập, lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng, xây dựng các cụm công nghiệp để kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm (nếu có); tuyệt đối không để xảy ra thất thoát tài sản, ngân sách của Nhà nước. Đồng thời, báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền khi có phát sinh vướng mắc./.