Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 13, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung thảo luận và cho ý kiến vào 25 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác tổ chức, cán bộ. Trong đó, có 10 nội dung UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ nhất – HĐND tỉnh khóa XIV, dự kiến diễn ra vào ngày 21/6 như: Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Tức Tranh, huyện Phú Lương; Dự án Bảo vệ và phát triển rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng và nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng, giai đoạn 2021-2025; Dự án đầu tư hiện đại hóa kỹ thuật, công nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, sự nghiệp phát thanh - truyền hình tỉnh; Dự án đầu tư các dự án về chuyển đổi số; Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Đầu tư xây dựng dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao… Hội nghị cũng sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 6 chương trình, đề án nhằm tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; 2 nội dung về thành lập Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Phú Bình và một số nội dung quan trọng khác… Hội nghị cũng dành thời gian để nghe cơ quan chuyên môn giới thiệu và hướng dẫn cài đặt hệ thống phần mềm Ứng dụng công dân Thái Nguyên “C-ThaiNguyen” trên máy tính bảng và smartphone.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực và sự vào cuộc tích cực của UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan trong thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số. Đặc biệt là sự ra đời của phần mềm Ứng dụng công dân Thái Nguyên “C-ThaiNguyen”. Đây là một phần mềm rất hữu ích, là nền tảng công dân số Thái Nguyên, giúp cung cấp các chức năng hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công ích, hỗ trợ khẩn cấp và phản ánh toàn diện các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, nâng cấp để phần mềm ngày một tối ưu hơn. Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá để người dân, doanh nghiệp trong tỉnh biết đến và cài đặt phần mềm, giúp việc kết nối giữa người dân, doanh nghiệp đến chính quyền ngày một dễ dàng hơn.

Đối với 10 nội dung Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh xin ý kiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về mặt chủ trương các nội dung theo đề xuất, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bổ sung, hoàn thiện nội dung các văn bản trình tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Đối với 6 nội dung chương trình, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý với đề nghị của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Thượng Đình và Cụm công nghiệp Hạnh Phúc - Xuân Phương trên địa bàn huyện Phú Bình. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các thủ tục thành lập, lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định. Đối với các nội dung khác, Ban Thường vụ Tinh ủy đồng ý về mặt chủ trương và giao các cơ quan tham mưu tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo đảm bảo đúng quy trình, quy định./.