Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 31, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 31, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào 22 nội dung về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, 13 nội dung Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định. Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 31 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 13 nội dung sẽ trình HĐND tỉnh.

Đối với các nội dung khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thiện nội dung văn bản bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ và trình ký ban hành theo quy định.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện trong chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trên các lĩnh vực; xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương phù hợp với tình hình thực tế; chuẩn bị thật tốt nội dung tổ chức thành công Hội thảo khoa học và Chương trình kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp./.